nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

STRAVOVÁNÍ

Obědy pro seniory a lidi v invalidním důchodu III. stupně

O stravovaní

Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.

Zajišťujeme celoroční nepřetržitou dodávku obědů každý pracovní den i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.  

Jak to u nás chodí

Vaření obědů pro seniory dodavatelsky zabezpečuje kuchyně ZŠ J. K. Tyla a kuchyně ZŠ T.G. Masaryka.

Z kapacitních důvodů pak kuchyně ZŠ J. K. Tyla vaří obědy, které jsou určené pro rozvoz do domácností (obědy jsou dováženy výhradně v rámci Pečovatelské služby) a kuchyně ZŠ T. G. Masaryka vaří obědy pro strávníky, kteří dochází na jednotlivé jídelny.

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případnou přílohu a teplý nápoj. Lze volit mezi dvěma druhy hlavního jídla (tzv. „jedničku“ obdrží strávník automaticky, tzv. „dvojka“ je na objednávku den předem). Dle vlastního uvážení si strávník může objednat i tzv. šetřící stravu pro nemocné se žlučníkem a diabetiky.

Oběd lze konzumovat přímo na jídelnách, nebo si jej odnést ve vlastním jídlonosiči.

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit a odhlásit lze stravu den předem do 12 hod. osobně nebo telefonicky (v hlavní provozovně nebo na příslušné jídelně). Stravenky jsou datumově nepřenosné, platí vždy ten den, který je označený na stravence. V případě, že oběd nebude v uvedeném termínu odhlášen, automaticky propadá a nelze provést následné finanční vyrovnání.

Kolik zaplatím za oběd

Nákup stravenek je možný pouze u stravovacího referenta, paní Mileny Kroupové a je prováděn v hotovosti. Preferujeme nákup stravenek na celý měsíc, minimálně na 14 dní. Nakupovat stravenky je možné na jídelnách 2x v měsíci, konkrétní data jsou vyvěšena vždy k 1. dni v měsíci na nástěnce dané jídelny.

Nákup v hlavní jídelně (budova MSSS na nábřeží 1. máje 2142) u paní Kroupové je možný každé ÚTERÝ a PÁTEK od 11:00 do 12:15.

Cena oběda je za polévku, hlavní jídlo, teplý nápoj, případně přílohu.

Oběd ve všední den:60 Kč / strávník
Soboty, neděle, svátek:63 Kč / strávník
Šetřící dietabez příplatku