nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Aktivní a smysluplné trávení volného času nejen pro seniory

Cíl sociálně aktivizačních služeb

Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplné trávení volného času. Podpořit je v sociální interakci a začlenění.

Komu jsou sociálně aktivizační služby určeny

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku.

Nabídka služeb a poskytované úkony

Čas, četnost a rozsah služby jsou sjednány se zájemcem o službu v rámci osobního jednání, kdy je zjišťována nepříznivá sociální situace oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, a to z pohledu zájemce a z pohledu sociálního pracovníka.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
    Zájmové, vzdělávací a volno časové aktivity.
  • Sociálně terapeutické činnosti
    Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
    Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik zaplatím za sociálně aktivizační služby

Všechny sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ZDARMA.

Mám zájem o sociálně aktivizační služby

Co je potřeba k objednání sociálně aktivizačních služeb? Spojte se s námi nejlépe telefonicky a vše domluvíme. Probereme s vámi všechny možnosti, termín zahájení poskytování služby, frekvenci a další podmínky.

Kde najdete SAS

Telefon

382 213 974
731 140 810
lipova@pspisek.cz

Provoz sociálně aktivizačních služeb

PONDĚLÍ, STŘEDA A PÁTEK
8:00 - 11:00

Adresa SAS: nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v budově MSSS