nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

JESLE

Pro děti ve věku jednoho až tří let

O našich jeslích

Do jeslí přijímáme děti zpravidla od jednoho roku do tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení. V našich jeslích se věnujeme každému dítěti individuálně a klademe důraz na citovou výchovu dítěte i rozvoj jeho dovedností.

Při vstupu do našich jeslí na Vás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. V takovém prostředí se Vaše děti budou cítit spokojené.

Jak to u nás chodí

Snažíme se pro děti vytvořit příjemné prostředí s dostatkem hraček a láskyplného vedení. Děti rozvíjíme po stránce nejen  tělesné, rozumové a citové, ale i pracovní, výtvarné nebo např. hudební.

Dále je učíme jak fungovat v kolektivu ostatních dětí, základním hygienickým návykům, slovní zásobě a rozvoji řeči, pohybové aktivitě i zdravému růstu. Vedeme zájmové kroužky, chodíme na výstavy, slavíme svátky, navštěvujeme pohádková představení aj. Více o činnostech dětí i kompletní pravidla poskytování služeb a chodu jeslí se dozvíte v níže uvedených dokumentech.

Jesle jsou v provozu po celý rok. Výjimkou jsou měsíce červenec, srpen a prosinec, kdy zaměstnanci jeslí čerpají řádnou dovolenou. Uzavření jeslí je sdělováno pomocí našich www stránek v sekci aktuálně nebo ústně  rodičům přímo v jeslích.

Náš den v jeslích

Snažíme se děti navyknout na pravidelné denní činnosti tak, jak budou nebo by měly fungovat v běžném denním režimu.

 • 1
  Příchod dětí do jeslí, volné hry
 • 2
  Ranní cvičení
 • 3
  Osobní hygiena, dopolední svačina
 • 4
  Zájmové činnosti v kombinaci s volnou hrou
  (výtvarná výchova, hudební a daší...)
 • 5
  Osobní hygiena, oblékání, pobyt venku
 • 6
  Osobní hygiena, oběd, ukládání dětí ke spánku
 • 7
  Spánek dětí, osobní hygiena
 • 8
  Odpolední svačina
 • 9
  Hry a činnost podle volby dětí, postupné propouštění dětí

Stravování dětí

Pro děti připravujeme celodenní stravu v souladu se zásadami zdravé výživy včetně pitného režimu. Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku dětí podle platných norem. Jesle nemají povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

Stravu připravujeme ve vlastní kuchyni a podáváme jí 3x denně. (dopolední svačina 8:15 hod. – 8:45 hod. / oběd 11:00 hod. – 11:30 hod. / odpolední svačina 14:00 hod. – 14:30 hod.)

Kolik zaplatím za služby jeslí

Měsíční poplatek:2.000 Kč (hradí se v celkové výši bez ohledu na dobu nepřítomnosti dítěte v jeslích)
Stravné:29 Kč / den (úhrada za skutečně odchozené dny)

Měsíční poplatek a stravné za uplynulý měsíc se hradí na bankovním terminálu platební kartou rodiče.
Platba probíhá v určené dny vedoucí jeslí, které jsou stanoveny vždy na začátku školního roku (sdělí i vedoucí jeslí).

Jak se zapsat do pořadníku pro přijetí dítěte do jeslí

Do jeslí jsou děti přijímány na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Při zápisu do pořadníku nejprve předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a oproti podpisu dokumentů GDPR obdrží níže uvedené formuláře (základní formuláře si můžete stáhnout i vytisknout a vyplnit je v pohodlí doma, zbylé tiskopisy s vámi projedná osobně vedoucí jeslí).

Kde naše jesle najdete

Telefon

382 213 547
peslova@pspisek.cz

Provoz jeslí

PO - PÁ: 6:00 - 16:30

Adresa jeslí: Erbenova 1810, 397 01 Písek

Prostory jeslí

Společná práce a výrobky dětí z jeslí